RISICOVOETEN

De medisch pedicure kan naast alle voeten van gezonde personen ook de voeten van personen met risicovoeten behandelen. Zij heeft zich tijdens haar opleiding gespecialiseerd in het uitvoeren van behandelingen aan risicovoeten. Risicovoeten zijn kwetsbare voeten bijvoorbeeld als gevolg van reuma, diabetes, vaataandoeningen, kanker, ouderdom en neurologische aandoeningen. Als jouw voeten vallen in de categorie risicovoeten, dan is een regelmatige behandeling belangrijk. De medisch pedicure werkt samen met huisarts, verpleegkundige, podotherapeut, fysiotherapeut en orthopedisch schoenmaker.

DIABETISCHE VOET

Sinds 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is.

 

Zorgprofielen

De voetzorg wordt opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes.

Patiënten waarvan nog geen zorgprofiel is vastgesteld, moeten eerst doorgestuurd worden naar de (behandelend) (huis) arts. Deze verwijst de patiënt in Zorgprofiel 1 door naar de medisch pedicure en in de zorgprofielen 2, 3 en 4 door naar de podotherapeut om een individueel zorgplan te bepalen. Voor de hogere zorgprofielen zal de podotherapeut overleggen met de medisch pedicure over het zorgplan en de frequentie waarop de patiënt behandeld moet worden.

De podotherapeut zal de medisch noodzakelijke voetzorg vergoeden. Dit bedrag zal door de pedicure bij de podotherapeut gedeclareerd worden. De kosten voor telefonisch/multidisciplinair overleg, administratie en leveren van rapportages zijn in dit bedrag inbegrepen. Voetzorg (zoals nagels knippen) welke buiten de noodzakelijke zorg ter preventie van voetulcera vallen zullen door de pedicure bij elke patiënt apart in rekening worden gebracht.

 

REUMATISCHE VOET

Door het dunner worden van het vetkussen onder de bal van de voet, een afwijkende stand van de voet en/of tenen en niet goed passend schoeisel treedt er aan de voeten vaak ongewenste eelt- en likdoornvorming op. Door een beperkte bewegingsvrijheid en/of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen, krijgt een reumapatiënt ook te maken met nagelafwijkingen. Als u reumapatiënt bent, experimenteer dan niet zelf en laat uw voeten verzorgen door een professionele pedicure die aangesloten is bij ProVoet. De pedicure kan u ook advies geven op het gebied van huidverzorgingsmiddelen. Mocht het nodig zijn, dan kan de pedicure u ook doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

 

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek

geldig identiteitsbewijs

geldige zorgverzekeringspas

schoenen die u veel draagt

Vergoeding zorgverzekeraar

U kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding (tegemoetkoming) van de behandelingskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk voor de meest recente informatie over polisvoorwaarden op de website van de betreffende zorgverzekeraar.

Bronvermelding: ProVoet, landelijke brancheorganisatie voor pedicures